Nie ma medycyny bez rozmowy.

Prof. Andrzej Szczeklik

 

Nauka i doświadczenie równie ściśle związane są ze sobą jak płuca i serce: jeśli jeden z organów jest uszkodzony, to i drugi nie może funkcjonować prawidlowo.

L.Tołstoj

Dmijmy sami w nasze żagle.

Stanisław Jerzy Lec

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.

Anonim

Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże.

Mark Twain

Inwentarz Osobowości NEO-FFI (Wielka Piątka)
Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI
Kwestionariusz inteligencji Emocjonalnej INTE
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)
Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH)
Skala I-E w pracy

Opinie o naszych szkoleniach

Uczestnicy szkoleń, stanowiący niezwykle trudną grupę docelową, w przeprowadzonych ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili sposób prowadzenia warsztatów przez trenerkę, jak równiez jej wiedzę i znakomite przygotowanie dydaktyczne.

Magdalena Boczar-Zaremba Z-ca Dyrektora Zarządzajacego JDJ Bachalski
Copyright © by human-resources.pl 2009 - wszystkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: a-tech.pl