Nie ma medycyny bez rozmowy.

Prof. Andrzej Szczeklik

 

Nauka i doświadczenie równie ściśle związane są ze sobą jak płuca i serce: jeśli jeden z organów jest uszkodzony, to i drugi nie może funkcjonować prawidlowo.

L.Tołstoj

Dmijmy sami w nasze żagle.

Stanisław Jerzy Lec

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.

Anonim

Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże.

Mark Twain

AKTUALNOŚCI  »  Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw.
Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw.
2011-07-01

Na zlecenie firmy PHIN Consulting realizujemy szkolenia w ramach projektu "Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw". Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem, jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej.

Projekt daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie strategicznego zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic wiekowych pracowników. Pokazuje w jaki sposób zarządzać zróżnicowanym wiekowo personelem, aby w optymalny sposób wykorzystać wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie pracowników, a przez to zwiększyć konkurencyjność własnej firmy.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom i ich pracownikom szeroki wachlarz usług doradczo-szkoleniowych w ramach dwóch komponentów.

W ramach Komponentu I realizowane są:
a) Szkolenia mające na celu przedstawienie korzyści, zwiększenie świadomości oraz praktycznej wiedzy uczestników w zakresie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Celem szkoleń jest pokazanie praktycznych metod wykorzystania potencjału zróżnicowanego wiekowo personelu na różnych płaszczyznach działania firmy.
b) Doradztwo mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w budowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania wiekiem przy indywidualnym wsparciu doradcy. Doradztwo ma formę bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu narzędzi niezbędnych do wprowadzenia strategii zarządzania wiekiem.

W ramach Komponentu II realizowane są:
a) Szkolenia obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne z obszaru mentoringu/intermentoringu, w tym w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych, dostosowane do potrzeb uczestników.
b) Coaching będący wsparciem dla uczestników w podjęciu roli mentora/intermentora.
 

 

Copyright © by human-resources.pl 2009 - wszystkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: a-tech.pl