Nie ma medycyny bez rozmowy.

Prof. Andrzej Szczeklik

 

Nauka i doświadczenie równie ściśle związane są ze sobą jak płuca i serce: jeśli jeden z organów jest uszkodzony, to i drugi nie może funkcjonować prawidlowo.

L.Tołstoj

Dmijmy sami w nasze żagle.

Stanisław Jerzy Lec

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.

Anonim

Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże.

Mark Twain

AKTUALNOŚCI  »  Siła przywództwa - Sense consulting
Siła przywództwa - Sense consulting
2012-07-02

Z przyjemnoscią informujemy, że wygraliśmy konkurs, ogłoszony przez firmę Sense consulting, na realizację projektu "Siła przywództwa - program szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw". 

Program SIŁY PRZYWÓDZTWA obejmuje realizację dwóch modułów szkoleń ogólnych podnoszących kompetencje społeczne pracodawców oraz kadry menadżerskiej wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oba moduły realizowane będą w ramach oddzielnych, 3 dwudniowych szkoleń.
I moduł pt. MENEDŻER SKUTECZNY W DZIAŁANIU - to cykl szkoleń, podczas których uczestnicy rozwijać będą kompetencje zarządcze z takich obszarów jak:
- delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej,
- motywowanie i ocenianie pracowników,
- efektywna komunikacja i współpraca w zespole - szkolenie wyjazdowe o charakterze gry symulacyjnej.
II moduł pt. ROZWÓJ OSOBISTY MENEDŻERA podzielony został tematycznie na szkolenia rozwijające umiejętności osobiste:
- budowanie wizerunku szefa,
- nawyki skutecznego działania i organizacja czasu pracy,
- trening antystresowy.
Projekt ma na celu podniesienie jakości procesów zarządczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski poprzez udział ich właścicieli i kadry kierowniczej w cyklu szkoleń rozwijających umiejętności osobiste i menedżerskie. Projekt kierowany jest do osób, które w codziennej pracy zarządzają kilkuosobowymi zespołami i mają wpływ na procesy decyzyjne w firmie. Projekt realizowany będzie od lipca 2012 r. do września 2013 r.

W ramach projektu będziemy realizować szkolenie wyjazdowe o charakterze gry symulacyjnej.

Copyright © by human-resources.pl 2009 - wszystkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: a-tech.pl